Danas svako može da priušti naprednu tehnologiju. Možete dobiti naše module za nekoliko hiljada dinara mesečno

Možete uraditi sve što vam je potrebno sa osnovnom aplikacijom, besplatno. Zatim, možete da kupite individualne module kako biste obratili pažnju na detalje.

OSNOVNA APLIKACIJA

CleverFarm

RSD 0

Besplatno zauvek

 • Pristupite sa bilo kog mesta preko internet pretraživača
 • Jednostavno napravite planove sejanja
 • Pratite usaglašenost sa obaveznim zahtevima direktive o nitratima

Modul za praćenje subvencija

 • Automatski proverava ograničenja proizvoda za zaštitu useva
 • Čuva evidenciju proizvoda za zaštitu useva
 • Evidencija pašnjaka
 • Brzo pravljenje izveštaja za jednu ili više parcela
 • Upravlja skladištem
Modul

Sentinel

350RSD

Proba je besplatna, nakon toga od 350RSD po hektaru godišnje

 • Prati zdravlje vegetacije
 • Istorijski podaci
 • Pravi aplikacijske mape za varijabilno đubrenje
 • Prikazuje meteorološke podatke i razvoj vegetacije
 • Uključuje alarme kada je prekoračen podatak koji se meri
 • Pruža vremensku prognozu sa razvojem svaka tri časa
Modul

Senzory

5.500RSD

Proba je besplatna, nakon toga od 5.500RSD mesečno

 • Prati nastupanje optimalnih uslova za bolesti i štetočine
 • Prati trendove u temperaturi i vlažnosti u tlu
 • Prati stanje uskladištene letine
 • Meteorološka stanica
Modul

CleverAssets

2.200RSD

DEMO verzija je besplatna

 • Veza sa zemljišnim registrom i LPIS
 • Za farmere i vlasnike zemljišta
 • Jednostavno popunjavanje poreske prijave

Da li imate neka pitanja?

TAKOĐE NUDIMO PRILAGOĐENA PREDUZETNIČKA REŠENJA