Cleverfarm Platforma

CleverFarm Aplikacija

Nisu vam više potrebni dnevnici, beležnice, ili Excel tabele. U CleverFarm-u možete čuvati  evidenciju svih agronomskih aktivnosti besplatno i aplikacija će pratiti zahteve direktive o nitratima, vodama, primenama sredstava za zaštitu useva i knjige polje za vas...

Senzorski Modul

Možete saznati kakvo je vreme ili vlažnost na vašoj farmi za nekoliko sekundi na vašem mobilnom telefonu ili kompjuteru. Mi smo prva kompanija u Srbijikoja koristi onlajn senzore u poljoprivredi. Zahvaljujući ovome, uvek ćete znati šta se dešava na vašim njivama ili u vašim skladištima – bez potrebe da tamo odete...

Sentinel Modul

Ovo je prvi put u istoriji poljoprivrede da svi farmeri imaju mogućnost da koriste varijabilno đubrenje. Zahvaljujući Sentinel-2, Landsat, i SPOT-6 satelitskim snimcima, možete brzo pripremiti varijabilnu mapu za đubrenje i početi da štedite novac na đubrivu i povećate svoj prinos po hektaru.

CleverAssets Modul

Upravljanje poljoprivrednim zemljištem nikada nije bilo lakše. U CleverAssets modulu imate uvid u svoju zemlju, komercijalne ugovore o zakupu, plaćenoj zakupnini...

Napravite besplatno farmu na svojoj zemlji