Ovo je prvi put u istoriji poljoprivrede da svi farmeri imaju mogućnost da koriste varijabilno đubrenje.

Zahvaljujući Sentinel-2, Landsat, i SPOT-6 satelitskim snimcima, možete brzo pripremiti varijabilnu mapu za đubrenje i početi da štedite novac na đubrivu i povećate svoj prinos po hektaru.

Jednostavna optimizacija đubrenja

Svemirski sateliti stalno prate i beleže zdravlje vegetacije i razvoj biomase na vašoj zemlji. Koristeći ove snimke i CleverFarm aplikaciju, možete da pripremite varijabilno đubrenje koje može biti ubačeno u vaš traktor, centrifugalni rasipač ili prskalicu preko prenosivog diska. Mašine će onda automatski dozirati đubrivo prema predviđenim zonama.

Trenutni snimci i njihova istorija su uvek na dohvat ruke

Snimci napravljeni dronom ili sa traktorom će vas koštati mnogo novca. Dobićete samo jednu sliku, iz jednog vremenskog trenutka za jedan deo zemlje. Naša aplikacija vam daje pristup trenutnim snimcima cele vaše zemlje, kao i kompletnoj istoriji nekoliko godina unazad. Možete pratiti istorijske trendove i koristiti iskustvo iz prošlosti.

Sve informacije koje su vam potrebne na jednom mestu

Zdravlje vegetacije, razvoj biomase, indeksi vegetacije, promene temperature, padavine u milimetrima ili ukupna količina padavina – Sentinel modul vam daje sve dostupne važne podatke za detaljnu analizu trenutnih uslova i razvoja događaja tokom vremena na vašoj zemlji. Sve ovo iz udobnosti vaše kancelarije.

Pripremamo aplikaciju za varijabilno sejanje i varijabilnuprimenu sredstava za zaštitu useva.

Korist od tehnologije satelitskih snimaka se ne završava na varijabilnom đubrenju. Tokom sezone 2018. pripremićemo Sentinelza upotrebu sa aplikacijom za varijabilno sejanje i varijabilnu primenu sredstava za zaštitu useva. Zajedno sa našim probnim farmerima, testiramo nove tehnologije u praksi u uslovima na njivi.

Napravite besplatnofarmu na svojoj zemlji