Možete saznati kakvo je vreme ili vlažnost na vašoj farmi za nekoliko sekundi na vašem mobilnom telefonu ili računaru.

Mi smo prva kompanija u Srbijikoja koristi onlajn senzore u poljoprivredi. Zahvaljujući ovome, uvek ćete znati šta se dešava na vašim njivama ili u vašim skladištima – bez potrebe da tamo odete.

Senzori za useve

Zahvaljujući onlajn senzorima, imate stalan uvid u temperaturu i vlažnost kod vaših useva. Možete odlučivati iz daljine o dnevnim ili sezonskim aktivnostima na njivama i pratiti da li postoje uslovi za širenje bolesti i štetočina na usevima.

Senzori tla

Štap senzora meri temperaturu na nekoliko mesta duž setvenog profila. Saznaćete na vreme za bilo koji rizik od oštećenja vaših useva, širenja štetočina ili smanjenog kapaciteta klijanja.

Senzori u skladištima

Ovi senzori mere temperaturu unutar vaše letine, kao i temperaturu i vlažnost u celoj skladišnoj jedinici. Saznaćete na vreme za bilo koji rizik od oštećenja vaših useva, širenja štetočina ili smanjenog kapaciteta klijanja.

Meteorološka stanica

Sa malom meteorološkom stanicom, imate uvid u temperaturu, vlažnost i padavine na vašoj zemlji unazad nekoliko godina. Planiranje dnevnih i sezonskih aktivnosti na farmi je mnogo jednostavnije – i sve se može uraditi iz doma ili vaše kancelarije.

Napravite besplatnofarmu na svojoj zemlji